Wszystko dzieje się tak, jak ma być. Prowadzi cię wyższa wola w określonym celu.

Wywiad z terapeutą duszy - Aleksandrem Deyevem.

 

--  Dlaczego zajmujesz się duszą, dlaczego ona jest dla ciebie taka ważna?

 Przez większą część mojego życia słowa Bóg i dusza nie miały dla mnie aż tak dużej wartości. Pracowałem na poziomie ciała, energii i umysłu, wykorzystywałem techniki wyjątkowe - praktyki oparte na żywiołach, które pochodzą z tybetańskiej tradycji buddyzmu Bon. Wtedy nie wchodziłem do poziomu duszy. Jednak byłem otwarty, widziałem, że nie wszystkim problemom mogłem zaradzić. W moim osobistym życiu i życiu ludzi, którzy do mnie trafiali, działy się rzeczy, które wykraczały daleko poza umysłowe pojmowanie, a działanie energetyczne przynosiło ulgę na jakiś czas. Moim zdaniem to niewystarczające, dobry terapeuta ma usunąć problem, a nie odsunąć go na jakiś czas. Dorastałem do tego, żeby pracować z energiami coraz bardziej subtelnymi, to nie wydarzyło się z dnia na dzień. Robiłem postępy i dostawałem coraz większe wsparcie - to pokazywało mi, że idę dobrą drogą. Dziś wiem, że Bóg mnie wspiera, ciągle dorastam. Nie robię niczego specjalnego, jestem otwarty i uważny, jakby prowadzony za rękę. Zdarza się, że powstają we mnie zmiany, których od razu nie rozumiem i nie umiem z nich skorzystać. Dopiero kolejny problem i kolejny człowiek, który przychodzi ?zmuszają mnie" do sięgnięcia dalej, do znalezienia rozwiązania, którego wcześniej nie znałem. Znajduję go i pomagam, w ten sposób dorastam.

-- Praca z energią na poziomie duszy - co to znaczy? Dla większości ludzi wszystko, co dzieje się poza ciałem jest niezrozumiałe. Wyjaśnij nam to trochę.

Wszystkie zmiany w naszym życiu powstają na różnych poziomach: ciała, energii, umysłu i duszy. Z ciałem powiązane są różne rodzaje ćwiczeń fizycznych, diety, masaże, na poziomie energii są praktyki medytacyjne, joga czy tai-czi, na poziomie umysłu wizualizacje, mantry, afirmacje, pozytywne myślenie. Te poziomy są ogólnie znane i rozwój na nich jest wykorzystywany na wiele sposobów. Najbardziej skuteczna jest praca na poziomie umysłu, polegająca na zmianie sposobów myślenia. Na skutek zmiany myślenia zmienia się twoja energia, a ta energia zmienia twoje ciało. Natomiast praca na poziomie duszy to jest ogromny przeskok, pozwala przejść poza granice wcześniejszych możliwości, otwiera niesamowitą głębię i nowe poziomy, do których wcześniej nie miałeś dostępu. Praca na poziomie duszy jest możliwa, kiedy zaczynamy tę duszę rozumieć i nauczymy się jej dotykać, kiedy zaczyna być częścią naszego życia. Ta praca otwiera dostęp i zrozumienie Boga, możliwość korzystania z Jego energii. Im dusza człowieka jest bardziej rozwinięta, tym na wyższych wibracjach pracuje. Zaczynając od poziomu ciała, każdy kolejny poziom to jest praca z bardziej subtelnymi energiami. Tylko wtedy kiedy przejdziemy je wszystkie, docieramy do poziomu duszy. Dusza jest czystym światłem w najsubtelniejszej formie.

-- Czy to znaczy, że dusza w jakiś sposób może nas uzdrowić?

Na każdym poziomie zdrowie jest czymś innym. Na poziomie duszy to jest osiągnięcie stanu trwałego szczęścia, kiedy jesteśmy na stałe połączeni z życiem. Nie są to tylko chwile szczęścia, których każdy co jakiś czas doświadcza. Jest to szczęście, które nie powoduje uzależnienia, nie pragniesz więcej żyjesz. Szczęście to równowaga z energią Boga, pozwolenie tej energii na swobodny przepływ przez nasze życie, bez walczenia z nią, lgnięcia do niej i uzależnienia od niej. Zrozumienie tego powstaje wtedy, kiedy odrzucamy wszystkie idee, które mamy w głowie (wierzenia, ideologie), nawiązujemy własną relację z Bogiem. Najtrudniejszą przeszkodą do pokonania jest zrozumienie różnicy pomiędzy połączeniem z Bogiem, a połączeniem z kościołem.

-- Mówisz też o ludziach z duszą Anioła, co to znaczy?

Na świecie są ludzie, którzy od wielu żywotów posiadają duszę Anioła. Ich wspólną cechą jest "oczekiwanie na coś", wewnętrzne przekonanie, że w moim życiu chodzi o coś więcej, oczekiwanie dużych zmian. Z duszą Anioła trzeba umieć żyć, to pewna sztuka. To doświadczanie łaski Boga. Dusze anielskie dostają ludzie, którzy są gotowi, to jest nagroda za bycie ?dobrym" człowiekiem. Kiedy jesteśmy tego świadomi, uczymy się z tym żyć i korzystać z tego na co dzień.

Określając ten proces z nieco innej perspektywy używając popularnych słów rozgraniczających pewne zakresy świadomości i nazywających je wymiarami, poziomami, czy gęstościami, można powyższe opisać następująco:
Dusza anioła to oprogramowanie i algorytmy służące do wprowadzania w naszym polu energetycznym zmian, które pozwalają nam na bezpieczne, dobre, rozwijające korzystanie z 4 i 5 gęstości świadomości.
Duszę anioła dusza ludzka dostaje od istot z 6 wymiaru, na polecenie i zamówienie istot z 7 wymiaru.
Stare dusze anielskie miały oprogramowanie powiązane z przetrwaniem, nowe z rozwojem i realizacjami. Stare dusze anielskie dostaną aktualizacje oprogramowania.

-- Co ma epidemia, o której mówisz, do anielskich dusz? Dlaczego uważasz, że epidemia jest szansą?

Epidemia ta polega na nakładaniu się górnego świata Aniołów i dolnego Demonów, na centralny świat ludzi. Pozytywny wpływ górnego i negatywny dolnego świata jest teraz ogromnie spotęgowany. Granica pomiędzy tymi światami przechodzi przez duszę każdego człowieka, wzmacniając jasne albo ciemne strony naszej osobowości. Część duszy Anioła to jest zabezpieczenie naszej duszy przed negatywnym wpływem dolnego świata i przed jej porwaniem, w ten sposób Anioły nas chronią. Dlatego ilość ludzi, którzy otrzymują duszę Anioła bardzo wzrasta w czasie epidemii. Możemy zabiegać o wsparcie Aniołów, prosić je o ochronę. Jeśli będziemy na to gotowi, dostaniemy część duszy Anioła.

-- Jak to zrobić?

Odpowiem w czterech krótkich zdaniach, chociaż cały proces może trwać nawet latami:

  • Staraj się odnaleźć kontakt z duszą i żyć z nią w zgodzie.
  • Korzystając z duszy odnajdź kontakt z Bogiem i żyj z Nim w zgodzie.
  • Korzystając z energii Boga, zmień swoje życie i poczuj tęsknotę za częścią duszy Anioła.
  • Kiedy dostaniesz duszę Anioła, pozwól jej połączyć się ze swoją duszą stwarzając nową całość nowy gatunek duszy.

To jest ewolucja duchowa, tworzenie nowego gatunku ludzi, z nową możliwością korzystania z energii Boga.

-- Jakie są przyczyny porwań duszy?

Kiedy destrukcyjne czyny, emocje i myśli wypełniają nasze życie, stajemy się narażeni na porwanie duszy. Nawet nie musimy zdawać sobie z tego sprawy, tylko życie pokazuje nam, że coś nie gra, coś jest nie w porządku. Nasz świat nagle zaczyna się rozpadać na kawałki.
Cała trudność polega na tym, że większość ludzi nie ma kontaktu ze swoją duszą. Gdyby mieli świadomość jej realnego istnienia i żyli w zgodzie z nią, nie musieliby często korzystać z mojej pomocy. Pielęgnowanie własnej duszy jest sensem naszego istnienia, a jednocześnie nadaje życiu wartość. Wszystko inne jest dodatkiem, może być ale nie musi.

-- Jaki masz cel, jaka jest twoja rola?

Uważam, że praca z duszą jest nową formą uzdrawiania duchowego. Wchodzimy w okres wielkich zmian, czy tego chcemy czy nie. Te zmiany powstają w każdym dniu naszego życia. Moim celem jest wspieranie zmian w tych ludziach, którzy są na nie gotowi. Jestem pośrednikiem pomiędzy Bogiem i człowiekiem w trakcie odzyskiwania duszy Anioła. Wspieram, chronię, prowadzę przez ten trudny okres, uczę jak żyć z nowym doświadczeniem. Połączenie ludzkiej i anielskiej duszy daje człowiekowi całkowitą wolność. To szczególny dar łaski, trzeba się pogodzić z tym, że jesteś prowadzony po drodze życia, przestajesz jej szukać. Wszystko dzieje się tak jak ma być, prowadzi cię wyższa wola w określonym celu. To jest podróż naszego życia.